card
Монголын анхны итгэмжлэгдсэн компани боллоо

Монголын анхны итгэмжлэгдсэн компани боллоо

Даблью Эйч Эй ХХК Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг ОУ-ын стандартад нийцүүлэн хийж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал Эрүүл Ахуйн ач холбогдол

Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал Эрүүл Ахуйн ач холбогдол

Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал Эрүүл Ахуйн ач холбогдол

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны эрсдлийг хэрхэн үнэлэх вэ?

Ажлын байрны эрсдлийг хэрхэн үнэлэх вэ?

Эрсдлийн үнэлгээг хийж байснаар хүмүүсийг ажилтай холбоотой аюул ослоос урьдчилан сэргийлдэг.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төв

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төв

Энэхүү судалгаа нь ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг судлах...

Дэлгэрэнгүй
Барилгын салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой зарим асуулт, хариулт

Барилгын салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой зарим асуулт, хариулт

Барилгын үйл ажиллагаанд баримтлах зарчимд “Механик аюулгүй байдлыг хангах” нь нэн тэргүүнд тавигддаг. Механик аюулгүй байдлыг хангах гэдэгт барилга байгууламжийн материал, хийц, бүтээц, эдлэхүүн нь барилгын ажлын болон ашиглалтын үед иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулахгүй, бат бэх тогтвортой байх шаардлага хамаарна.

Дэлгэрэнгүй
Барилгын ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах нийтлэг журам

Барилгын ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах нийтлэг журам

Барилга, хот байгуулалтын яамны бүтцэд өөрчлөлт орсны дараа хийгдсэн гол ажлын нэг бол  “Барилгын  ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах нийтлэг журам”-ыгбатлуулсан явдал хэмээн хэлэхэд буруудахгүй. Журмыг батлагдсан даруй бид мэдээлж байсан бөгөөд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд түгээх үүднээс дээрх журмыг бүрэн эхээр нь хүргэхээр шийдлээ. Учир нь тун удахгүй буюу 8-р сарын нэгнээс “Барилгын  ажилдхөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах нийтлэг журам”-ыг мөрдөхийг шаардах юм. 

Дэлгэрэнгүй

Холбогдох