Бид

Бид "ШУДАРГА" байдлыг эрхэмлэж, үйлчлүүлэгчдийн "НУУЦ"-ыг хадгалж ажиллана