card
/

Эрсдэлд суурилсан Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ

2018-2023 онд Эрсдэлд суурилсан Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд давхардсан тоогоор нийт 100 байгууллагын 2809 ажлын  байранд ажилладаг 12875 ажилтан хамрагдсан байна. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд хамрагдсан нийт байгууллагуудыг оноор ангилж үзвэл 2022 онд хамгийн олон байгууллага хамрагдсан байна.

 

Хамтран ажиллах

БИДНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэдээ мэдээлэл

Манай харилцагчид

Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яам Эрүүл мэндийн яамСтандартчилал, хэмжил зүйн газарДулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцНогоон Титэм ХХК

Холбогдох